MÆRK HAVET

Kapsejladsen Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe er en af Danmarks største sommerbegivenheder. Her deltager 30 – 40 bevaringsværdige sejlskibe hvert år. Efter endt sejlads lægger alle skibene til i samme havn, hvor skibenes besætninger kan hilse på hinanden.

Kapsejladsen Limfjorden Rundt er nordens største træskibssejlads. Hvert år samles op mod 65 gamle fartøjer for at kæmpe om sejren. Under kapsejladsen sejles der efter de internationale søvejsregler og ikke kapsejladsregler.

SPÆNDINGEN STIGER

Skonnerten Johanne deltager hvert år i kapsejladserne Fyn Rundt og Limfjorden Rundt, begge for bevaringsværdige skibe.

Du bliver en del af besætningen og i fællesskab sætter vi sejl, stagvender, trimmer og nyder det fantastiske syn af så mange smukke skibe samlet.

Besætningen har naturligvis kampgejst og vi elsker at tage udfordringen op mod en podieplads.

AKTIVITETER

Under kapsejladsen har man rig mulighed for at opleve spændende dueller imellem majestætiske skibe fra skonnertens dæk. Hvis man har behov for det, så er det naturligvis også muligt at trække sig ned i sin køje eller i den fælles salon. I havn er der masser af festivitas og aktiviteter for en hver. Når mørket falder på kan du hygge ombord eller gå på besøg hos de andre skibe.