BÆRE­DYGTIGHED

FERIE MED GOD SAMVITTIGHED

Et ophold ombord på Skonnerten Johanne er den oplagte feriemulighed for dig, som ønsker at holde ferie med god samvittighed!

Skonnerten Johanne er et sejlskib med en hjælpemotor. Sejladsen foregår langt det meste af tiden for sejl og er derfor en klimavenlig transportmulighed til nationale og lokale turistmål såvel som en unik oplevelse.

Den unikke oplevelse til havs får desuden de fleste til at opdage hvor vigtigt det er, at vi støtter op om nationale og lokale turistmål, tager vare på vores dyreliv og at dette arbejde bør starte nær de danske kyster.

BÆREDYGTIGHED & GRØN TURISME

Danmark skal være den grønneste turistdestination i Nordeuropa. I 2022 har regeringen derfor fremlagt en ny turismestrategi, som sætter en ny retning for udviklingen af turismen i Danmark, som både er miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig.

Strategien er udarbejdet sammen med erhvervet og indebærer følgende pejlemærker for hvor industrien skal være pr. 2023: 1) Turismen skal være grøn. Alle offentlige turismeorganisationer og 70 pct. af alle overnatningssteder skal være bæredygtighedscertificerede i 2030, og Danmark skal kendes som det mest bæredygtige turistmål i Nordeuropa. 2) Turismen skal bidrage til økonomisk vækst: Der skal skabes økonomisk vækst både ved at tiltrække flere turister og ved at øge forbruget hos den enkelte turist, så turismeomsætningen i 2030 runder 190 mia. kr. Samtidig skal væksten især ske uden for højsæsonen. 3) Turismen skal bidrage til det omkringliggende samfund: Danskerne skal opleve, at turismen har positiv betydning for samfundet, medarbejderne i turismeerhvervet skal have en høj jobtilfredshed og turisterne skal have en god ferieoplevelse.

Skonnerten Johanne skal naturligvis også opnå en bæredygtighedscertificering inden 2030. Når du holder din ferie ombord på Skonnerten Johanne er du med til at sikre, at vi når i mål!

SMUK NATUR – LOKAL KULTUR

Danmark byder på et væld af smuk natur og lokal kultur, som ikke kun fortjener et besøg, fordi de er guld værd, men også fordi disse attraktioner har behov for din opbakning.

Under en sejlads med Skonnerten Johanne vil vi lægge til i flere havne, hvor det er muligt at udforske den lokale natur, kultur og besøge udvalgte turistmål.

Din ferie ombord på Skonnerten Johanne kommer derfor ikke kun dig til gode, men også de mange samfund – store som små – som ønsker at du lægger vejen forbi deres smukke natur og lokale attraktioner.