Faktuelt

VISION OG EJERFORHOLD

Veronica Damstrup Zaydel er skipper på Skonnerten Johanne. Hun har været skipper ombord på skonnerten siden 2022.

Veronica er ansat af Skonnerten Johanne ApS, som varetager driften af skonnerten i samarbejde med Fonden Business Lolland Falster samt Visit Lolland-Falster A/S. Hvis du har spørgsmål til skonnertens planlagte sejladser eller ønsker mere information om skonnerten, så bedes du rette henvendelse til Veronica. Du kan finde kontakt oplysninger her.

Ved spørgsmål om ejerforhold, vision, LAG-tilskud og bæredygtige tiltag bedes du rette henvendelse til Business Lolland-Falster, der administrerer Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond og Skonnerten Johanne ApS. Du kan læse mere om Business Lolland-Falster her.

Ejerforhold

I 2021 overtog Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond den ikoniske, tomastede skonnert Johanne af Nakskov for at bevare skibet på lokale hænder. Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond administreres af Fonden Business Lolland-Falster.

I 2022 repræsenteres Fonden Business Lolland-Falster af bestyrelsesformand Kim Rahbek Hansen og I 2022 repræsenteres Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond af bestyrelsesformand for Fonden Business Lolland-Falster Kim Rahbek Hansen og administrerende direktør Mikkel Wesselhoff. Fonden Business Lolland-Falsters bestyrelse består af repræsentanter fra både kommuner og erhvervsliv, hvor erhvervslivet har stemmemajoritet samt formandspost.

Fonden Business Lolland-Falster har indgået en partnerskabsaftale med Lolland og Guldborgsund Kommuner og deres respektive byråd om erhvervsudviklingen på Lolland-Falster, hvor Business Lolland-Falster er den fælles motor i samarbejdet. Partnerskabsaftalen omfatter to overordnede og sammenhængende indsatsområder: Generel erhvervsservice samt tiltrækning af virksomheder og investeringer. Læs mere om Business Lolland-Falster her

Vision

Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond overtog Skonnerten Johanne for at styrke Lolland Falsters turisme og bibeholde Skonnerten Johanne som et lokalt og værdsat vartegn.

Turismelivet på Lolland-Falster er i høj grad forbundet med havet, da Lolland-Falster har ca. 600 kilometer kystlinje. Det er derfor essentielt, at der kan tilbydes oplevelser til havs til turister. Efter Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfonds investering i Skonnerten Johanne, kan disse oplevelser nu tilbydes ombord på et lokalt og historisk vartegn.

Visonen er nu at udvikle Skonnerten Johanne til også at være forretningsmæssigt attraktiv, således at den på sigt kan overtages af en privat investor.

STØTTE & TILSKUD

Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond varetog investeringen af Skonnerten Johanne. Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond har siden ansøgt om LAG-støtte fra lokale aktionsgrupper, som er med til at skabe udvikling, innovation og vækst i landdistrikterne og i lokalsamfundene ved at give tilskud til relevante projekter.

I 2021 modtog Skonnerten Johanne støtte fra LAG Lolland-Falster, som er finansieret igennem EU.